0887 312 103

Пловдив, бул. Освобождение 17 | сграда А, етаж 1, обект 2

0887 312 103
|
e-mail: info@defenderdisinfection.com
Доверете ни се и ние ще накараме ВАШИЯ СВЯТ да заблести!
Последвайте ни
Top
 

ДДД услуги за общински сгради

ДДД услуги за общински сгради, офиси, административни помещения

ДДД услуги за общински сгради, офиси, административни помещения

  • Видове ДДД услуги за общински сгради, административни офиси и центрове.
  • Издаване на документи след извършените ДДД услуги.
  • Лиценз за работа на Дефендър ДДД.
  • Цени и отстъпки.
  • Заявки и срокове.

ДДД услуги за общински сгради, административни офиси и центрове.

Дефендър ДДД е фирма, с лиценз BG perm. №60-00-24 от РИОКОЗ (ХЕИ) за извършване на професионални ДДД услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в обществени площи, общински сгради, административни учреждения, офиси, центрове на общини, бизнес палати, сметни палати, общински помещения, кабинети и постройки, прилежащи помещения към общини, зелени терени, подземни гаражи, приземни етажи, заведения, складове и площи.
След обработки и пръскане срещу вредители, нашата фирма издава протокол за обработка, с гаранция и фактура. Протокол за обработки с дезинфекция, дезинсекция, дератизация е документ за обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки. Той е съгласуван с изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, по Наредба №3 на МЗ – Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ – бр.12).
Специалистите ни извършват обеззаразяване, унищожаване на насекоми (обезпаразитяване), борба с гризачи, пръскане на площи за кърлежи и други професионални ДДД услуги.
Дезинсекцията включва услуги по унищожаване вредни насекоми, с пръскане срещу хлебарки, дървеници, мравки, оси, стършели, скакалци, бълхи, комари, мухи и инсекти. Дератизация е услуга за унищожаване на вредни гризачи: мишки, плъхове и някои диви вредители.
ДДД фирмата извършва услуги с най-новите качествени, одобрени от МЗ и безопасни препарати за пест-контрол с дългосрочно действие за максимално успешен резултат.
В Дефендър ДДД, работят опитни специалисти, със сертификати за контрол на вредители и дълъг опит в областта унищожаване на вредители. Внимаваме за качеството на всички ДДД услуги и се радваме да ви предложим отлични цени за предлаганите ДДД обработки, с изгодни отстъпки.

Видове услуги за административни сгради и офиси.

ДДД услуги в общински центрове обхващат третиране на административни сгради, офиси, кабинети, центрове, палати, приземни помещения, мазета, изби, обслужващи помещения, котелни, прилежащи към терена хранителни обекти, заведения, лавки, ресторанти, зелени площи, подземни етажи, складове, гаражи, паркове, обучителни зали и др.
Основни обработки в общински сгради са услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на административни сгради, офиси и прилежащи сгради. В гаражи, мазета и шахти се извършва третиране за вредни гризачи, мишки и плъхове. Общински кабинети и общи части се третират за инсекти, хлебарки, бълхи и насекоми, а прилежащи терени, срещу кърлежи и вредители.
Хранителните обекти към общини, закусвални и заведения, се третират с ДДД услуги с месечен график за профилактика, по изискванията от ХЕИ / РИОКОЗ, МЗ и ДВСК, като фирмата издава необходимия протокол за задължителни месечни обработки по дезинсекция и дератизация.
Специфични обработки се извършват в кабинети с компютърна и офис техника. Апаратури и ел. машини привличат и събират популации от хлебарки, но поради спецификата пръскане е неподходящо. Третиране и профилактика в офиси и кабинети с техника, се извършват с метод на точкуване, посредством гел препарати за професионален контрол против инсекти.
Прилежащи помещения се третират с различна честота. В общи и административни сгради, типични са 2-3 профилактични обработки за година. В хранителните заведения се прави месечна профилактика, по изискванията на ХЕИ / РИОКОЗ и ДВСК, с прилежащ протокол. Външни зелени терени и площи се третират с обезпаразитяване, дезинфекция и унищожаване на гризачи, според вида вредители, интензивност на популацията и рисков фактор на средата.

Издаване на документи след извършените ДДД услуги.

При извършване на ДДД услуги, фирмата предлага еднократно третиране или абонаментен договор за поддръжка. ДДД договор за абонамент се сключва, при нужда от регулярно, превантивно и профилактично третиране за вредни насекоми, гризачи, акари и вредители. При всяка профилактика се издават гаранция, протокол за извършена ДДД услуга и фактура.
При обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва съответния ДДД договор. След третиране се издава протокол, изискван от РИОКОЗ / ХЕИ и ДВСК, Наредба №3 на МЗ – Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ – бр.12). В протокола са описани извършените услуги, вида на ползвания препарат и метода на обработка.

Лиценз за работа на Дефендър ДДД.

Дефендър ДДД, е фирма, с лиценз за професионално унищожаване на вредители. Фирмата е регистрирана от МЗ под №60-00-24, с оторизация да извършва дейности и професионални услуги по ДДД: дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
Лицензът разрешава извършване на ДДД обработки и издаване на протокол, отговарящ на изискванията на РИОКОЗ (ХЕИ), МЗ, ДВСК и НЦЗПБ за обект, подлежащ на задължителна месечна обработка, по Наредба №3 на МЗ.
Лицензът обхваща и препаратите, които се употребяват от фирмата. Това са професионални препарати за контрол на вредители, ползващи се само от упълномощени, оторизирани за дейност по професионално унищожаване на вредители лица, одобрени от МЗ за професионална употреба. Безопасни са за хора, животни и околна среда, съобразно ЕС, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /ХЕИ/.

Цени и отстъпки.

Цените на пръскане в общински центрове, офиси, административни сгради, палати и центрове, с прилежащи сгради, обекти, заведения и площи, се определят от изискванията към обекта, типа желана обработка, местоположение, площ, вид вредител, гъстота на популация, избор на препарат, потребност от определен режим на профилактика и рисков фактор на средата.
Точните цени на обработки се формулират при разговор, поради голямото различие във вид на желаните услуги, условия и квадратура на площта. След коментар с вас, ще ви ориентираме за приблизителни цени и ще направим безплатно посещение, с мониторинг на място. С него ще определим веднага факторите, определящи окончателно цената на исканата обработка.
При абонамент, обработки, включващи повече от един вид ДДД услуги, третиране на няколко обекта или терени, както единични обекти с повече площ, цените за обработки към нашите клиенти, са с ползване на отстъпки в особено големи размери.

Заявки и срокове.

В общински сгради, офиси, административни помещения, кабинети и прилежащи обекти, обработките са съобразени с работното време на отделите. Типично време за третиране в офиси, за спазване карантинен срок на препарата, са неработни часове, събота и неделя. Обработки в помещения с постоянно работно време, се правят чрез методи на точкуване, без нужда от временно прекъсване в работния процес.
За поръчка на услуги или консултация, е достатъчно единствено да ни потърсите на телефон или имейл, задавайки въпроса, който ви интересува. Там ще ви посрещне наш специалист, на разположение да ви даде необходимата информация.
При желание за обработка, ще определим предварително някой от близките дни, според удобно за вас и съобразено с графика ни време. При абонаментен договор за профилактика, датите на обработка се залагат в споразумението. Специалистите от фирмата извършват услуги по пръскане срещу вредители в работни, почивни дни, както в работно и извънработно време.